0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Vprašalnik GEAM (Gender Equality Audit and Monitoring)

Pozdravno sporočilo.
Ta vprašalnik ima 58 vprašanj.

 

Naslov projekta: Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi - (ACT)

Financer: Evropska komisija, H2020. Sporazum o donaciji št. 788204 

Glavni raziskovalec: dr. Jörg Müller, Raziskovalni program za enakost spolov in IKT (IN3 - Universitat Oberta de Catalunya). E-pošta: jmuller@uoc.edu Telefon: +34 93 450 5260

Skrbnik ankete:

1. Namen raziskave

Ta vprašalnik je del projekta ACT (Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi)  projekta, financiranega s strani H2020, ki si prizadeva za spodbujanje enakosti spolov v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah, ter organizacijah, ki financirajo raziskave v evropskem raziskovalnem prostoru. ACT spodbuja ustvarjanje skupnosti praks (SP) kot dejavnikov za razvoj ukrepov na področju enakosti spolov in jih podpira z ustrezno infrastrukturo in zagotavlja nova orodja za izmenjavo znanja in sodelovanje na treh področjih: napredovanje v karieri, odločanje in vključevanje dimenzije spola v raziskovalne vsebine in visokošolske učne načrte.  Projekt poteka tri leta (od leta 2018 do leta 2021).

Ta spletni vprašalnik bo uporabljen za spremljanje in ocenjevanje ustanov, ki sodelujejo v skupnostih prakse, ki jih podpira ACT, glede napredka pri razvoju enakosti spolov in izvajanju načrtov za enakost spolov. Rezultati bodo uporabljeni tudi za zbiranje visoko kakovostnih, primerljivih podatkov na visokošolskih, raziskovalnih organizacij in organizacij za financiranje raziskav.

2. Kdo sodeluje v študiji

Ta vprašalnik je namenjen osebju organizacij (visokošolskih, raziskovalnih in organizacij za financiranje raziskav), ki sodelujejo v skupnostih praks (SP), ki jih podpira ACT.  Za sodelovanje v tej anketi ste bili kontaktirani zaradi vašega članstva v eni od organizacij, ki so del skupine Alt+G. Povabilo s povezavo do vprašalnika je poslano po e-pošti vaši organizaciji.

3. Postopek

Anketa je sestavljena iz več delov, od katerih se vsak nanaša na različno temo. Vljudno vas prosimo, da odgovorite na čim več vprašanj.  Odgovori se samodejno shranijo vsakič, ko v vmesniku spletnega vprašalnika kliknete »Naprej«.  Vprašalnik lahko kadarkoli prekinete, tako da na vrhu vsake strani kliknete »Nadaljuj kasneje«, in se pozneje vrnete ter dokončate odgovarjanje na vprašanja.  Če se premislite glede sodelovanja v vprašalniku in želite, da se vaši podatki izbrišejo, lahko kadarkoli kliknete »Izhod in brisanje ankete« (tudi na vrhu vsake strani), preden pritisnete gumb »Pošlji«, ki se nahaja na zadnji strani ankete. 

4. Zaupnost

Vprašalnik bodo anonimno izpolnili zaposleni na visokošolskih, raziskovalnih in organizacij za financiranje raziskav. Vaša zaupnost bo zaščitena v vsakem trenutku. Spletni vprašalnik gosti zasebni virtualni strežnik, ki ga upravlja CDmon v španskem podatkovnem centru, ki je sklenil pogodbo z Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). 

Vsi podatki, ki jih je mogoče uporabiti za posredno identifikacijo (na primer službeni položaj, ime vaše organizacije), bodo po zaključku ankete psevdoanomizirani; analiza podatkov bo delovala na podlagi psevdo-anonimiziranega nabora podatkov. 

Trenutna anketa uporablja način [anonimni odgovor | anonimni odgovor s sledenjem | anonimni odgovor s podatkovno bazo udeležencev]

[Način »Anonimirani odziv« pomeni, da je za ta konkretni primer ankete sistem (platforma ACT Limesurvey) konfiguriran tako, da ne shranjuje nobenih metapodatkov, ki bi se lahko uporabili za povezovanje vaših odgovorov z vami, vključno z IP naslovom uporabljenega računalnika, datumom in časom njihove predložitve ali napotiteljem URL-ja.  Kljub temu lahko vprašalnik kadarkoli prekinete, tako da na vrhu vsake strani ankete kliknete »Nadaljuj pozneje«, in se kasneje vrnete ter dokončate z odgovarjanjem.  Kadarkoli pred končnim pošiljanjem lahko s klikom na ustrezni gumb na vrhu katerekoli strani (»Izhod in brisanje«) izbrišete svoj prispevek. Ko končate z odgovarjanjem in pritisnete na gumb »Pošlji« na koncu ankete, svojih podatkov ne morete več izbrisati, niti ne morete zahtevati njihovega izbrisa od skrbnika ankete. Vašega vnosa v skupnem naboru podatkov, ki vsebuje vse odgovore, ne moremo prepoznati. Vaša oddaja je anonimna, saj se z vašim vnosom v tabelo z rezultati ne shranijo nobeni osebni identifikatorji.]

[Način »Anonimirani odziv s sledenjem« pomeni, da je za ta primer ankete sistem (platforma ACT Limesurvey) konfiguriran tako, da uporablja naključni identifikator (imenovan tudi »žeton«) za spremljanje vašega prispevka.  Z vsakim pošiljanjem shranimo tudi naslednje metapodatke:  IP naslov uporabljenega računalnika, datum in čas pošiljanja ter napotitelj URL-ja.  Predložitev odgovorov lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete - ne da bi ročno kliknili gumb »Nadaljuj pozneje« na vrhu katerekoli strani.  Prav tako lahko izberete »Izhod in brisanje« kadarkoli pred končnim pošiljanjem tako, da kliknete na ustrezen gumb na vrhu katerekoli strani. Ko končate z odgovarjanjem in kliknete na gumb »Pošlji« na zadnji strani ankete, ne morete več izbrisati svojih odgovorov.  Lahko pa zahtevate izbris prispevka, tako da pošljete e-poštno sporočilo skrbniku ankete, v katerem navedete naslov IP, datum in čas oddaje.  Če je mogoče vaš vnos nedvoumno prepoznati na podlagi teh podatkov, je le-ta lahko izbrisan. Vaši odgovori so anonimni, saj z vašim vnosom v tabelo z rezultati ni shranjen noben osebni identifikator.] 

[Način »Anonimni odziv s tabelo udeležencev« pomeni, da za ta primer ankete uporabljamo interno bazo podatkov LimeSurvey, ki vsebuje imena udeležencev in e-poštna sporočila z namenom prilagoditve vabil in opomnikov ter spremljanja hitrost odzivov.  Z vsakim pošiljanjem shranimo tudi naslednje metapodatke: IP naslov uporabljenega računalnika, datum in čas pošiljanja ter napotitelj URL-ja.  Predložitev odgovorov lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete - ne da bi ročno kliknili gumb »Nadaljuj pozneje« na vrhu katerekoli strani. Prav tako lahko svoje odgovore kadarkoli, tudi po končnem pošiljanju, izbrišete s pomočjo prilagojene povezave na vprašalnik, ki vam je poslana, ter s klikom na gumb »Izhod in brisanje« na vrhu katerekoli strani. Ko je anketa zaključena, lahko zahtevate izbris svojega prispevka iz podatkovne zbirke o rezultatih, če pošljete e-pošto skrbniku ankete ali g.Jörg-u Müller-ju na naslov jmuller@uoc.edu; e-poštni naslov, s katerega je poslana zahteva, se mora ujemati z vnosom v našo bazo udeležencev. Pod nobenim pogojem pa vaši osebni podatki (e-poštno ime in ime), shranjeni v bazi udeležencev, ne bodo povezani/shranjeni v končnem naboru rezultatov, ki vsebuje odgovore na  anketo.  Vaši odgovori so anonimni, saj z vašim vnosom v tabelo z rezultati ni shranjen noben osebni identifikator.]

Upravni dostop do trenutnega primerka ankete in posledično tudi posameznih podatkov je odobren naslednjim članom konzorcija ACT: 

• Skupina izvajalcev praks in skrbnik ankete: [Vnesite ime, organizacijo in e-poštni naslov]

• Skrbnik ACT Limesurvey: Ricard Solans, Universitat Oberta de Catalunya, rsolansp@uoc.edu

• ACT koordinator Jörg Müller, Universitat Oberta de Catalunya, jmuller@uoc.edu 

Platforma spletnega mesta je prav tako certificirana z varnimi protokoli (SSL), ki zagotavljajo mehanizme šifriranja, ki omogočajo varen prenos podatkov po omrežju.

Vaši osebni podatki bodo obravnavani v skladu s politiko zasebnosti projekta ACT, do katere lahko dostopate s spletne strani projekta ACT (https://act-on-gender.eu/privacy). Pravice do dostopa, spreminjanja, nasprotovanja in preklica podatkov lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate preko e-pošte na naslov fuoc_pd@uoc.edu. Te pravice so zaščitene z Evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR 2016/679) in s španskim organskim zakonom 15/1999 o varstvu osebnih podatkov z dne 13. decembra 1999.

5. Širjenje ugotovitev

Ugotovitve tega vprašalnika so del evropskega projekta. Ugotovitve je mogoče uporabiti za predstavitve na konferencah in objave v akademskih revijah in/ali poglavjih v znanstvenih monografijah. ACT sodeluje pri Pilotu odprtih raziskovalnih podatkov (ORP pilot) Evropske komisije (Horizon 2020). To pomeni, da bodo podatki raziskav FAIR (dokončni, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabljivi) dostopni javnosti in drugim raziskovalcem preko arhivov z odprtim dostopom. Vsakršno širjenje ugotovitev raziskav bo izpolnjevalo zahteve pravnega okvira EU za zasebnost, varovanje podatkov in zaščito osebnih podatkov. Zaradi potencialno občutljive narave podatkov, zbranih v tej raziskavi, noben končni nabor z njo povezanih podatkov ne bo javno objavljen; podatki in ugotovitve so lahko objavljeni samo v strnjeni obliki.

6. Povratne informacije

Če želite, lahko prejmete elektronsko kopijo vseh publikacij, ki izhajajo iz raziskav, izvedenih v projektu ACT.  Prosimo, da zahtevek pošljete po e-pošti na info@act-on-gender.eu.

7. Pritožbe

Morebitne pritožbe v zvezi z etičnimi vidiki te študije je treba nasloviti na e-poštni naslov Etičnega odbora Fundació Universitat Oberta de Catalunya (comite_etica@uoc.edu).

8. Kontaktna oseba v primeru vprašanj

Če imate kakršnakoli vprašanja o tem projektu, se obrnite na Jörga Müllerja, glavnega raziskovalca, na telefonsko številko (+34) 93 450 5260 ali e-poštni naslov: jmuller@uoc.edu.