0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ACT - Gender Equality Audit and Monitoring (GEAM)

Dobro došli na GEAM anketu
Ukupan broj pitanja u ovoj anketi je 61.

 

Naziv istraživanja: Zajednice praksi za pospešivanje rodne ravnopravnosti i institucionalnih promena u evropskom istraživačkom prostoru (Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT))

Donator: Evropska komisija, H2020. Grant Agreement No 788204

Glavni istraživač: Dr. Jorg Miler (Jörg Müller), Gender and ICT Research Programme (IN3 – Univerzitet Oberta de Catalunya). e-pošta: jmuller@uoc.edu Telefon: +34 93 450 5260

Anketu sprovodi: [ ............. ]

1. Cilj istraživanja
Ova studija je deo ACT projekta (Zajednice praksi za pospešivanje rodne ravnopravnosti i institucionalnih promena u evropskom istraživačkom prostoru), koji se finansira posredstvom H2020 programa, a koji nastoji da unapredi rodnu ravnopravnost u organizacijama koje sprovode i finansiraju istraživanja u Evropskom istraživačkom prostoru. ACT promoviše stvaranje “zajednica prakse” (Communities of Practice (CoP)) kao aktera za dalje akcije usmerene na unapređenje rodne ravnopravnosti, a podržava ih obezbeđivanjem  infrastrukture i novih alata za razmenu znanja i saradnju u tri polja: karijerno napredovanje, učešće u donošenju odluka i uključivanje rodne dimenzije u istraživanja i kurikulume u visokom obrazovanju. Projekat će trajati tri godine, od 2018. do 2021.
Ova onlajn anketa će služiti za nadziranje i ocenjivanje institucija koje učestvuju u “zajednicama prakse” koje podržava ACT, u smislu doprinosa razvoju rodne ravnopravnosti i implementaciji akcionih planova za njeno postizanje. Rezultati će takođe služiti prikupljanju kvalitetnih, uporedivih podataka među istraživačkim organizacijama i organizacijama koje finansiraju istraživanja, a koji bi se mogli kombinovati sa sličnim rezultatima istraživanja drugih organizacija.

2. Ko učestvuje u studiji
Istraživanje se tiče osoblja institucija (univerziteti, istraživački centri i organizacije za finansiranje istraživanja) koje učestvuju u “zajednicama praksi” (CoPs) koje podržava ACT. Vas smo pozvali da učestvujete u anketnom istraživanju zbog angažmana u jednoj od institucija koje su deo “zajednica praksi” ACT. Poziv se šalje putem e-pošte u vašu ustanovu zajedno sa linkom do upitnika.

3. Procedura
Upitnik se sastoji od nekoliko delova posvećenih različitim temama. Molimo vas da odgovorite na što je moguće više pitanja. Odgovori se automatski čuvaju svaki put kada kliknete dugme “Dalje”. Popunjavanje upitnika možete prekinuti u bilo kom trenutku, klikom na dugme “Nastavi kasnije”, koje se nalazi pri vrhu svake stranice upitnika. Upitniku se možete vratiti nakanadno, kako biste završili njeno popunjavanje. Ako se predomislite oko nekih odgovora i želite da uneti podaci budu izbrisani, možete kliknuti na “Izađi i obriši anketu” (takođe pri vrhu svake stranice) u bilo kom trenutku pre nego što pritisnete dugme “Pošalji”, koje se nalazi na poslednjoj stranici ankete .

4. Poverljivost podataka
Ovaj upitnik će anonimno popunjavati pojedinci koji pripadaju institucijama koje su članice “zajednica praksi” ACT. Poverljivost vaših podata će biti zaštićena u svakom trenutku. Onlajn anketa je hostovana na zaštićenom virtuelnom serveru kojim upravlja CDmon u Spanish Data Center, koji finansira Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).
Svi podaci koji bi se potencijalno mogli upotrebiti za posrednu identifikaciju (poput vašeg zvanja ili naziva vaše organizacije) će biti pseudoanonimizovani nakon popunjavanja upitnika, a analiza podataka će se vršiti samo sa tako pseudoanonimizovanim skupovima podataka.

Ankete trenutno koriste režime [anonimnizovanih odgovora | anonimnizovanih odgovora sa praćenjem | anonimnizovanih odgovora sa bazom podataka učesnika].

[Režim “Anonimizovani odgovori“ znači da je za ovu konkretnu anketu sistem (ACT Limesurvey platforma) podešena tako da ne skladišti nikakve metapodatke koji bi se potencijalno mogli upotrebiti za povezivanje vas i vaše prijave, odnosno popunjenog upitnika, uključujući IP adresu računara sa kog ste pristupili upitniku, datum i vreme slanja upitnika ili URL putem kog ste pristupili upitniku. Popunjavanje upitnika možete prekinuti u svakom trenutku klikom na “Nastavi kasnije” pri vrhu svake stranice i vratiti se naknadno, kada budete želeli da pošaljete popunjen upitnik. Možete da “Izađete i obrišete” svoje odgovore u bilo kom trenutku pre slanja konačne verzije upitnika, klikom na odgovarajuće dugme na vrhu stranice. Nakon što obavite slanje upotrebom dugmeta “Pošalji” na kraju upitnika, više ne možete izbrisati svoje podatke niti tražiti od sprovodioca ankete njihovo brisanje, (jer) ne možemo da identifikujemo Vaš unos u bazi podataka koji sadrži sve odgovore. Vaš podnesak je anoniman jer nijedan lični identifikator nije uskladišten zajedno sa Vašim unosom].

[Režim “Anonimizovani odgovor sa praćenjem” podrazumeva da je  u ovoj konkretnoj anketi sistem (ACT Limesurvey platforma) podešen tako da koristi nasumično dodeljen identifikator (koji zovemo “token”) za praćenje vašeg podneska. Uz svaki podnesak čuvamo i sledeće meta-podatke: IP adresu računara koji se koristi za popunjavanje upitnika, datum i vreme slanja i URL putem  kog ste pristupili upitniku. Možete da prekinete i nastavite popunjavanje upitnika u bilo kom trenutku, bez klika na dugme “Nastavi kasnije” pri vrhu stranice. Takođe možete da “Izađete i obrišete” svoje odgovore u bilo kom trenutku pre završetka popunjavanja, klikom na odgovarajuće dugme koje se nalazi pri vrhu svake stranice. Nakon što obavite slanje, upotrebom dugmeta “Pošalji” na kraju upitnika, više ne možete izbrisati svoje podatke. Možete zahtevati brisanje vašeg podneskaslanjem e-pošte sprovodiocu ankete, tako što ćete mu dostaviti IP adresu, datum i vreme popunjavanja upitnika. Ako se vaš unos može nedvosmisleno potvrditi na osnovu ovih podataka, može se i izbrisati. Vaš podnesak je anoniman jer nijedan lični identifikator nije uskladišten sa vašim unosom u tabeli/bazi u kojoj se nalaze svi prikupljeni podaci].

[Režim “Anonimnizovani odgovori sa bazom podataka učesnika” podrazumeva da za ovu konkretnu anketu koristimo internu bazu podataka LimeSurvey-a, koja sadrži imena i adrese e-pošte učesnika za personalizaciju poziva ili podsetnika za učešće, kao i za praćenje odziva. Uz svaki podnesak čuvamo i sledeće meta-podatke: IP adresu računara, datum i vreme slanja i URL putem kog ste pristupili upitniku. Možete da prekinete i nastavite popunjavanje u bilo kom trenutku, bez klika na dugme “Nastavi kasnije” koje se nalazi pri vrhu stranice. Takođe možete da “Izađete i obrišete” svoje odgovore u bilo kom trenutku, čak i nakon finalnog podneska, koristeći link ka  personalizovanoj anketi koji vam je poslat, klikom na dugme “Izađi i obriši” pri vrhu bilo koje stranice. Nakon što je anketa popunjena, možete zatražiti brisanje vašeg podneska iz baze podataka slanjem e-pošte sprovodiocu ankete [e-mail]. Mejl adresa sa koje se šalje zahtev mora da se podudara sa unosom u našoj bazi učesnika. Ni pod kakvim uslovima vaši lični podaci (e-pošta i ime) uskladišteni u bazi učesnika neće biti povezani ili pohranjeni u bazi podataka koja sadrži sve podneske iz ovog anketnog istraživanja. Vaš podnesak je anoniman, jer nijedan lični identifikator nije uskladišten sa Vašim unosom u tabeli/bazi u kojoj se nalaze svi prikupljeni podaci]]

Administrativni pristup aktuelnom režimu ankete, odnosno neagregiranim podacima imaju sledeći članovi konzorcijuma ACT:
•    Sprovodilac ankete: [.................]
•    Administrator ACT Limesurvey-a: Ricard  Solans, Universitat Oberta de Catalunya, rsolansp@uoc.edu
•    Koordinator ACT Jörg Müller, Universitat Oberta de Catalunya, jmuller@uoc.edu

Platforma veb stranice takođe poseduje sertifikate o bezbednosnim protokolima (SSL) koji obezbeđuju enkripciju podataka, čime se omogućava njihov siguran prenos putem mreže.
Vaši lični podaci će se tretirati u skladu sa politikom privatnosti projekta ACT, kojoj možete pristupiti sa veb-stranice projekta ACT (https://act-on-gender.eu/privacy). Svoja prava možete ostvariti pristupom, izmenom, osporavanjem i poništavanjem Vaših podataka, tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte na fuoc_pd@uoc.edu, u slučaju da je ovo istraživanje sprovedeno u režimu “Anonimni odgovor sa bazom podataka učesnika”. Ova prava su zaštićena Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR 2016/679) i španskim Organskim Zakonom o zaštiti ličnih podataka i garanciji digitalnih prava 3/2018 od 5. decembra 2018. godine,.

5. Diseminacija nalaza
Nalazi ovog istraživanja su deo evropskog projekta. Nalazi se mogu koristiti za prezentacije na konferencijama i publikovanje u naučnim časopisima i/ili zbornicima radova. ACT učestvuje u pilot istraživanju o otvorenom pristupu podacima (ORD pilot - Open Research Data Pilot ) Evropske komisije (Horizont 2020). To znači da će podaci iz istraživanja biti FAIR (pretraživi, dostupni, interoperabilni i prilagođeni za višekratnu upotrebu), dostupni javnosti i drugim istraživačima putem repozitorijuma sa otvorenim pristupom. Diseminacija nalaza iz istraživanja će poštovati zahteve pravnog okvira EU koji se tiče privatnosti, zaštite podataka i bezbednosti podataka o ličnosti. Zbog potencijalno osetljive prirode prikupljenih podataka u ovom istraživanju, finalna baza podataka neće biti javno dostupna. To znači da podaci i prateći nalazi mogu biti objavljeni samo u zbirnom, agregiranom formatu.

6. Povratne informacije
Ako želite, možete dobiti elektronsku kopiju bilo koje publikacije koja će nastati iz istraživanja sprovedenih u okviru ACT projekta. Sve upite šaljite elektronskim putem na: info@act-on-gender.eu.
    
7. Žalbe
Sve pritužbe u vezi sa etičkim aspektima ove studije treba uputiti na e-adresu Odbora za etiku Fundació Universitat Oberta de Catalunya (comite_etica@uoc.edu).
    
8. Kome da se obratite ako imate pitanja
Ako imate pitanja o ovom projektu, obratite se koordinatoru ACT projekta, Jörg Müller na broj telefona (+34) 93 450 5260 ili na e-adresu jmuller@uoc.edu.