0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ACT - Lyčių lygybės auditas ir stebėjimas (GEAM)

Šiame klausimyne yra 61 klausimas.

 

Tyrimo pavadinimas: „PrACTice“ bendrijos, siekiančios pagreitinti lyčių lygybę ir institucinius pokyčius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (ACT testas)

Finansuojanti organizacija: Europos komisija, H2020. Dotacijos sutartis Nr. 788204

Pagrindinis tyrėjas: Dr. Jörg Müller, Lyčių lygybės, informacinių ir ryšių technologijų tyrimų programa (IN3 – Katalonijos universitetas Universitat Oberta de Catalunya). El. paštas: jmuller@uoc.edu telefonas: +34 93 450 5260

Apklausos administratorius: [Vardas, pavardė, organizacija ir elektroninio pašto adresas] 


1. Tyrimo tikslas

Šis tyrimas yra ACT projekto („PrACTice“ bendrijos, siekiančios pagreitinti lyčių lygybę ir institucinius pokyčius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje), H2020 finansuojamo projekto, kurio tikslas - skatinti lyčių lygybę mokslinius tyrimus atliekančiose ir juos finansuojančiose organizacijose Europos mokslinių tyrimų erdvėje, dalis. ACT skatina praktikos bendruomenių (CoP), kaip agentų, užsiimančių lyčių lygybės skatinimo veikla, kūrimą ir remia jas palengvindamas naudojimąsi infrastruktūromis bei suteikdamas naujas dalijimosi žiniomis ir bendradarbiavimo trijose srityse priemones: karjeros vystimosi, sprendimų priėmimo ir įtraukiant lyčių lygybės aspektą mokslinių tyrimų srityje bei aukštojo mokslo programose. Projektas truks trejus metus, nuo 2018 iki 2021 m.

Ši internetinė apklausa bus naudojama tam kad stebėti ir vertinti praktikos bendruomenėse dalyvaujančias ir ACT remiamas institucijas, atsižvelgiant į lyčių lygybės skatinimo ir lyčių lygybės planų įgyvendinimo pažangą. Rezultatai taip pat bus naudojami siekiant surinkti aukštos kokybės palyginamuosius duomenis tarp mokslinių tyrimų vykdytojų (RPO) ir tyrimų finansavimo organizacijų (RFO).


2. Tyrimo dalyviai

Ši apklausa skirta institucijų (universitetų, tyrimų centrų ir mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų), dalyvaujančių ACT remiamose praktikos bendruomenėse, darbuotojams. Jūs esate kviečiamas dalyvauti šioje apklausoje nes esate vienos iš šių institucijų, priklausančių ACT praktikos bendruomenėms, narys. Kvietimas siunčiamas jūsų įstaigos el. pašto adresu su laiške pateikta nuoroda į apklausą.


3. Apklausos atlikimo tvarka

Apklausa susideda iš kelių dalių, susijusių su skirtingomis temomis. Maloniai prašome atsakyti į kuo daugiau klausimų. Atsakymai išsaugomi automatiškai kiekvieną kartą internetinės apklausos sąsajoje paspaudus „Kitas“. Apklausą galite nutraukti bet kuriuo momentu, kiekvieno apklausos puslapio viršuje spustelėdami „Tęsti vėliau“ ir ją galite užbaigti ir pateikti vėliau. Jei persigalvojote dėl dalyvavimo apklausoje ir norite, kad jūsų duomenys būtų ištrinti, galite bet kada spustelėti „Išeiti ir ištrinti apklausą“ (taip pat kiekvieno puslapio viršuje) prieš paspausdami mygtuką „Pateikti“, esantį paskutiniame apklausos puslapyje.


4. Konfidencialumas

Šią anketą anonimiškai užpildo asmenys, priklausantys ACT praktikos bendruomenėms narėms. Jūsų konfidencialumas visada bus garantuotas. Internetinė apklausa vykdoma privačiame virtualiame serveryje, kurį valdo Ispanijos duomenų centro CDmon skyrius, su kuriuo sudarė sutartį Atvirojo Katalonijos universiteto fondas „Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya“ (FUOC).

Visi duomenys, kurie galėtų būti naudojami jūsų tapatybei nustatyti netiesiogiai (pvz., profesinės pareigos, jūsų organizacijos pavadinimas), bus pseudoanonimizuoti užbaigus apklausą; duomenų analizė bus vykdoma naudojant pseudoanonimizuotą duomenų rinkinį.

Šioje apklausoje naudojamas [anoniminis atsakymas | anoniminis atsakymas su sekimu | anoniminis atsakymas su dalyvių duomenų baze] režimas.

[„Anoniminio atsakymo“ režimas reiškia, kad šios konkrečios tyrimo apklausos sistema („ACT Limesurvey“ platforma) sukonfigūruota taip, kad neišsaugotų jokios meta informacijos, kuri galėtų būti naudojama norint susieti jūsų pateiktus atsakymus su jūsų asmeniu, įskaitant naudoto kompiuterio IP adresą, pateikimo datą ir laiką arba URL nuorodą. Nepaisant to, galite bet kuriuo metu nutraukti apklausą, bet kurio apklausos puslapio viršuje spustelėdami „Tęsti vėliau“ ir vėliau tęsti bei pateikti užpildytą apklausą. Bet kuriuo momentu kol dar nepateikėte apklausos galite „Išeiti ir išvalyti“ savo pateiktą informaciją spustelėdami atitinkamą mygtuką bet kurio puslapio viršuje. Po to kai pateiksite apklausą paspaudę apklausos pabaigoje esantį mygtuką „Pateikti“, jau nebegalėsite ištrinti savo duomenų, taip pat negalėsite prašyti, kad juos ištrintų apklausos administratorius. Jūsų pateiktos apklausos bus neįmanoma identifikuoti bendrame duomenų rinkinyje, kuriame registruojami visi atsakymai. Jūsų pateikta apklausa yra anoniminė, nes su jūsų įrašu rezultatų lentelėje nėra saugomi jokie asmeniniai identifikatoriai.]

[ „Anoniminio atsakymo su sekimu“ režimas reiškia, kad šios konkrečios tyrimo apklausos sistema (ACT Limesurvey platforma) sukonfigūruota taip, kad ji naudotų atsitiktinį identifikatorių (dar vadinamą „žetonu“), kad galėtų sekti jūsų pateiktą apklausą. Su kiekviena pateikta apklausa taip pat saugome šią meta informaciją: naudojamo kompiuterio IP adresą, pateikimo datą ir laiką bei URL nuorodą. Bet kada galite nutraukti ir tęsti apklausą – tuo tikslu nereikia paspausti bet kurio puslapio viršuje esančio mygtuko „Tęsti vėliau“. Be to, bet kuriuo momentu, kol dar nepateikėte apklausos, galite „Išeiti ir išvalyti“ savo pateiktą informaciją spustelėdami atitinkamą mygtuką bet kurio puslapio viršuje.  Po to kai pateiksite apklausą paspaudę apklausos pabaigoje esantį mygtuką „Pateikti“, jau nebegalėsite ištrinti savo duomenų. Tačiau galėsite prašyti, kad juos ištrintų apklausos administratorius kreipdamiesi į jį el. laišku  ir pateikę jūsų IP adresą, apklausos patvirtinimo datą ir laiką. Jei remiantis šia informacija jūsų įrašyta apklausa gali būti neabejotinai atpažinta, ji gali būti ištrinta. Toks pateikimas yra anoniminis, nes su jūsų pateikta apklausa rezultatų lentelėje nėra saugomi jokie asmeniniai identifikatoriai.]

[„Anoniminio atsakymo su dalyvių duomenų baze“ režimas reiškia, kad šiai konkrečiai tyrimo apklausai naudojame vidinę „LimeSurvey“ duomenų bazę, kurioje yra dalyvių vardai ir elektroninio pašto adresai, kurių dėka galėtume suasmeninti kvietimus ir priminimus, taip pat stebėti atsakymų dažnį. Su kiekviena pateikta apklausa taip pat saugome šią meta informaciją: naudojamo kompiuterio IP adresą, pateikimo datą ir laiką bei URL nuorodą. Bet kada galite nutraukti ir tęsti apklausą – tuo tikslu nereikia paspausti bet kurio puslapio viršuje esančio mygtuko „Tęsti vėliau“. Be to, bet kuriuo momentu, įskaitant po to, kai užbaigėte ir patvirtinote savo apklausą, galite „Išeiti ir išvalyti“ pateiktą informaciją naudodami jums atsiųstą suasmenintą apklausos nuorodą ar paspausdami „Išeiti ir išvalyti“ mygtuką esantį bet kurio puslapio viršuje. Baigę apklausą, galite paprašyti ištrinti jūsų pateiktus duomenis iš rezultatų duomenų bazės, kreipdamiesi elektroniniu laišku į apklausos administratorių arba į Jörg Müller jmuller@uoc.edu; elektroninio pašto adresas, iš kurio siunčiamas toks prašymas turi sutapti su įrašytu mūsų dalyvių duomenų bazėje. Jokiomis aplinkybėmis jūsų asmeninė informacija (elektroninio pašto adresas, ir vardas bei pavardė), saugoma dalyvių duomenų bazėje, nebus susieta / saugoma galutinių rezultatų duomenų bazėje, kurioje kaupiami užpildytų apklausų duomenys. Jūsų pateikta apklausa yra anoniminė, nes su jūsų įrašu rezultatų lentelėje nėra saugomi jokie asmeniniai identifikatoriai.]

Administracinė prieiga prie dabartinio apklausos egzemplioriaus, taip pat ir suvestinės formos duomenų suteikiama šiems ACT konsorciumo nariams:

•    Praktikos bendruomenės koordinatoriui ir apklausos administratoriui: [įrašykite vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą ir el. pašto adresą]

•    ACT Limesurvey administratorius: Ricard Solans, Universitat Oberta de Catalunya, rsolansp@uoc.edu.

    ACT koordinatoriui Jörg Müller, Universitat Oberta de Catalunya, jmuller@uoc.edu.

Svetainės platforma taip pat sertifikuota kaip naudojanti saugius protokolus (SSL), užtikrinančius šifravimo mechanizmus, leidžiančius saugiai perduoti duomenis internetu.

Jūsų asmeniniai duomenys bus tvarkomi vadovaujantis ACT projekto privatumo politika, pateikta  ACT projekto tinklalapyje (https://act-on-gender.eu/privacy). Galite naudotis savo duomenų prieigos teisėmis, juos pakeisti, užginčyti ar atšaukti susisiekdami su mumis el. paštu: fuoc_pd@uoc.edu. Šios teisės suteikiamos vadovaujantis Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (GDPR 2016/679) ir 1999 m. gruodžio 13 d. Ispanijos Konstituciniu įstatymu Nr. 15/1999 dėl asmens duomenų apsaugos.


5. Tyrimo išvadų sklaida

Šio tyrimo išvados yra Europinio projekto dalis. Tyrimo rezultatai gali būti naudojami konferencijų pristatymuose ir akademiniuose žurnaluose, publikacijose ir (arba) knygų skyriuose. ACT dalyvauja Europos Komisijos („Horizontas 2020“) mokslinių tyrimų atvirųjų duomenų bandomajame projekte (ORD pilot). Tai reiškia, kad mokslinių tyrimų duomenys turi būti randami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai naudojami (orig. FAIR), prieinami visuomenei ir kitiems tyrėjams per atviros prieigos saugyklas. Visi tyrimų rezultatai bus skleidžiami laikantis ES teisinių reikalavimų dėl privatumo, duomenų apsaugos ir asmens duomenų saugumo. Atsižvelgiant į galimą šios apklausos metu surinktų duomenų pobūdį, galutinis detalus duomenų rinkinys nebus skelbiamas viešai; duomenys ir išvados gali būti skelbiami tik apibendrintu pavidalu


6. Informacija apie tyrimo rezultatus

Jei pageidaujate, galite gauti visų ACT projekte atliktų tyrimų publikacijų elektronines kopijas. Prašymus siųskite el. paštu info@act-on-gender.eu.


7. Skundų pateikimo tvarka

Visi skundai dėl etinių šio tyrimo aspektų turėtų būti siunčiami „Fundació Universitat Oberta de Catalunya“ etikos komitetui el. pašto adresu (comite_etica@uoc.edu).


8. Kontaktinis asmuo

Jei turite klausimų apie šį projektą, susisiekite su pagrindiniu projekto tyrėju Jörgu Müller telefonu (+34) 93 450 5260 arba el. paštu jmuller@uoc.edu.